Satellitbilder Europa

satelit

Satellitbild av Europa från Eumetsat visar dig nederbörden. Aktiv de senaste 4 timmarna.